Logo firmy zajmującej się wulkanizacją taśm przenośnikowych

Wulkanizacja taśm przenośnikowych

Tkaninowo-gumowe taśmy przenośnikowe możemy łączyć na dwa sposoby: metodami opartymi na kleju, albo w sposób mechaniczny - za pomocą spinki bądź łącznika.

Pierwsza metoda wpływa korzystnie na krążniki i bębny przenośnika, wyróżnia się także wysokimi parametrami wytrzymałości. Warto podkreślić, że za wyborem pierwszej metody przemawiają niskie koszty oraz łatwość wykonania, nawet w trudnych warunkach.

Wśród połączeń klejonych wyróżniamy połączenia klejone na zimno (połączenia schodkowe - przy taśmach wielo przekładowych) a także na gorąco (połączenia schodkowe i palczaste - przy taśmach jedno przekładowych).

Palczaste połączenia taśm przenośnikowych

Wulkanizacja połączeń palczastych wymaga usunięcia w miejscu łączenia okładek z taśmy, a następnie dokładnego ukształtowania wg szablonu końcówek taśmy. Przy wykonywaniu połączeń konieczne jest stosowanie materiałów o odpowiednich parametrach. Wytrzymałość poprzecznego połączenia poprawi specjalna tkanina wzmacniająca, którą należy obłożyć palczaste połączenie poprzeczne.

Schodkowe połączenia taśm przenośnikowych

Tego typu połączenia mogą być wykonywane zarówno metodą "na zimno" jak i "na gorąco".

  • Połączenia na gorąco: klejone powierzchnie przygotowuje się za pomocą gumowych mieszanek i klei kauczukowych, złożone elementy wulkanizuje się w określonej temperaturze, pod ciśnieniem.
  • Połączenia na zimno: powierzchnię powleka się klejem samowulkanizującym, następnie uzupełnia szczeliny zamykające połączenie, po czym składa łączone elementy, dociska i sezonuje. Długość połączenia schodkowego zależy od wytrzymałości i ilości przekładek.
Do góry